4 Hype

V případě exekuce má exekutor možnost postihnout různé příjmy. Neplatí tedy, že by exekutor mohl provádět srážky pouze z platu nebo ze mzdy. Příslušné zákony (zde především zákon číslo 99/1963, Občanský soudní řád), umožňují provádět srážky, k vydobytí pohledávky, i z jiných příjmů.

Pravidla pro provádění srážek z jiných příjmů jsou ale stejná, jako u exekuce na mzdu nebo z platu. I v případě jiného příjmu vám musí zůstávat určitá nezabavitelná částka.