12 Hype

Od 1. července 2023, začalo již třetí Milostivé léto. V roce 2023, je možné od začátku července (od 1. 7. 2023 až do konce listopadu 2023) vyřešit dluhy na sociálním pojištění (u ČSSZ – týká se především OSVČ). A také i dluhy na daních (dluhy u Finanční správy a Celní správy).

Podmínkou, aby bylo možné zaplatit jen původní dluh, a následně došlo k odpuštění úroků (penále, pokut či jiných poplatků spojených s vymáháním), je vznik dluhu před 1. 10. 2022. Dluhy, které vznikly po tomto datu, musí být i nadále splaceny v plné výši (včetně všech úroků a dalších poplatků).

Na rozdíl od předchozích dvou akcí, se aktuální Milostivé léto III. tedy nevztahuje na všechny dluhy vůči státu, a není při něm možné řešit běžné exekuce.

Nikdo pochopitelně nebrání soukromým subjektům, aby opět vyhlásily nějakou vlastní formu odpouštění dluhů. Zákon to ale nijak neřeší.  Kromě dluhů u ČSSZ a u Finanční a Celní správy, se k Milostivému létu III., mohou ještě připojit i místní samosprávy (obce).

U nich je účast dobrovolná. Během milostivého léta, mohou obce nabídnout vyřešení dluhů za různé místní poplatky (například dluhy za poplatky za popelnice (odvoz odpadu), apod.).

Milostivé léto III., bude probíhat v létě a na podzim 2023:

  • Začátek je od 1. července 2023
  • Konec je do 30. listopadu 2023

Během této doby musí být zaplacen původní dluh (nebo musí být alespoň domluven splátkový kalendář – u ČSSZ je možnost splácet původní dluh i delší dobu). A současně si musíte požádat o odpuštění úroků z prodlení (penále, pokut a dalších poplatků).