10 Hype

Ministerstvo práce a sociálních věcí se pochlubilo statistikami počtu kontrol, které provedly orgány inspekce práce v minulém roce. Jednalo se o 20 tisíc kontrol, při kterých byly uděleny pokuty ve výši skoro 370 miliónů korun.

Přibližně jedna třetina kontrol proběhla „na udání“ – na základě podnětu (celkem to bylo 6268 kontrol).

Mezi hlavní oblasti kontrol, patří nelegální práce (práce na černo), bezpečnost práce, dodržování pracovní doby, nebo chyby při odměňování zaměstnanců (dodržování minimální a zaručené mzdy, cestovní náhrady, různé příplatky, apod.).

Pokud máte podezření, že váš zaměstnavatel (nebo nějaká jiná firma), porušuje některé podmínky, pak je možné poměrně jednoduše firmu nahlásit na inspekci práce.

Přímo na webu Státního úřadu práce, je k dispozici online formulář, kde je možné vyplnit všechny potřebné informace.