3 Hype

Toho, co by měl platit otec dítěte, je ale více. Jedná se především o podíl na úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Po porodu má matika dítěte nárok i na výživné pro sebe (do dvou roků dítěte) a je nárok i na výživné na dítě.

Těhotná studentka, může už před porodem požadovat, aby se otec dítěte podílel na úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Zde se ale ještě nejedná o „výživné“ v tom pravém slova smysl.

Těhotná žena má nárok na úhradu výdajů spojených s těhotenstvím (těhotenské oblečení, těhotenství vitamíny, návštěvy u lékaře, apod.). Během těhotenství ale otec dítěte ještě nepřispívá na živobytí.

Po narození dítěte, má neprovdaná matka nárok na výživné pro sebe, a na výživné na dítě. Matka dítěte má nárok na výživné do 2 roků dítěte.