Nárok na výživné po skončení školy

3 Hype

Výživné na těhotnou studentku VŠ (s otcem dítěte nežije)

Toho, co by měl platit otec dítěte, je ale více. Jedná se především o podíl na úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Po porodu má matika dítěte nárok i na výživné pro sebe (do dvou roků dítěte) a je nárok Zobrazit více →
4 Hype

Výživné na zletilého syna při přerušení studia

Vyživovací povinnost na dítě, není explicitně omezena dosažením nějakého konkrétního věku (například 18 roků, nebo 26 roků). A není ani žádná explicitní podmínka, že by dítě muselo stále studovat (forma studia už nehraje vůbec žádnou roli). Pozor na to, že Zobrazit více →