8 Hype

Výpočet výplaty je ve výsledku poměrně jednoduchá záležitost. Na začátku je hrubá mzda (zaměstnanci v soukromém sektoru) nebo hrubý plat (státní zaměstnanci).

Z hrubé mzdy (nebo z hrubého platu), se spočítají srážky. A výsledkem je čistá mzda, kterou vám zaměstnavatel posílá na účet (nebo vyplácí v hotovosti, což je už dnes ale spíše jen výjimka).

Výplata se obvykle skládá z pevné složky (paušální částka podle smlouvy, podle počtu odpracovaných hodin) a z pohyblivé složky (což mohou být různé příplatky – za práci v noci, o víkendu, ve svátek, za práci přesčas).

Nebo i je nárok i na různé výkonové složky a osobní ohodnocení (odměny, prémie, apod.). A mohou být vypláceny i různé náhrady (které nejsou mzdou v pravém slova smyslu).

Od začátku roku 2024, se měnily některé podmínky pro výpočet výplaty – nově se platí i nemocenské pojištění (0,6%), změnil se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se platí nad cca 131 tisíc hrubého měsíčně), zrušila se daňová sleva pro studenty nebo se měnily podmínky pro zdanění služebního auta poskytovaného pro osobní účely.