1 Hype

Obecně platí, že pokud ukončíte pracovní poměr ve zkušební době, můžete být znovu zaevidována na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V takovém případě pak za vás opět bude zdravotní pojištění odvádět stát.  Je zde jedna výjimka – pokud toto zaměstnání, kde chcete skončit v pracovní době, bylo zprostředkováno Úřadem práce, pak můžete být do evidence ÚP opětovně zařazena až po 6 měsících, od nástupu do tohoto zaměstnání.