9 Hype

Obecně platí, že na Úřad práce je vhodné jít do 3 pracovních dní, od ukončení zaměstnání (nebo od skončení jiné činnosti). Není to ale striktní podmínka. Evidence na ÚP je dobrovolná.

Je možné se jít přihlásit i kdykoliv později – pak ale začátek evidence na ÚP nenavazuje plynule na konec předchozího zaměstnání.

Je zde ale současně omezení – Úřad práce vás nemůže zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání v době, kdy jste práce neschopná.

Po skončení zaměstnání, je ochranná doba 7 kalendářních dní, během které máte stále nárok na nemocenské dávky.

Pozor ale na to, že po skončení pracovního poměru, už nemáte nárok na 1áhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele.