4 Hype

Evidence na Úřadu práce, je vaše dobrovolná aktivita. Jako uchazeč o zaměstnání, žádáte Úřad práce především o zprostředkování nového zaměstnání. Sekundárně pak můžete mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti. Primární funkcí Úřadu práce, je ale hledání nové práce.

Jako uchazeč o zaměstnání, vedený v evidenci Úřadu práce, máte různé povinnosti. Pokud byste tyto povinnosti neplnil, tak vás Úřad práce může vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání (sankční vyřazení).

Vyřazením z Úřadu práce, přicházíte o případnou podporu v nezaměstnanosti, stát za vás přestane platit zdravotní pojištění (za nezaměstnané na ÚP hradí pojištění stát, jinak si musí nezaměstnaní sami platit minimální částku – v roce 2023 je to 2 336 Kč).

Pokud je důvodem pro vyřazení z ÚP to, že porušujete/neplníte povinnosti uchazeče o zaměstnání, tak vás následně minimálně dalších 6 měsíců, Úřad práce nezařadí do evidence. Tj. minimálně následujícího půl roku, pak máte na ÚP „zavřené dveře“.