8 Hype

Pro starobní důchodce, kteří během důchodu dále pracují v zaměstnání, platí mírně odlišné podmínky pro nárok na nemocenskou (důchodci, kteří nepracují, na nemocenskou nemají nárok vůbec).

Pracující důchodce (i když už má nárok na starobní důchod), má během zaměstnání nárok na neschopenku a nemocenskou. Ale jen omezeně.

Pro prvních 14 dní neschopenky, platí běžné podmínky. Zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za nemoc. Ta je 60% z průměrného výdělku, proplácí se neodpracované hodiny. Náhradu mzdy je nárok jen během pracovního poměru. Zde se podmínky nijak neliší od ostatních zaměstnanců.

Od 15 dne, mají i pracující důchodci nárok na nemocenské dávky. Ty vyplácí stát (ČSSZ). Nemocenské dávky se vypočítají z vyměřovacího základu (z hrubé mzdy) a postupně se zvyšují (od 15 dne je to 60%, od 31 dne je to 66%, od 61 dne je to 72%).