6 Hype

V době kdy jste v pracovní neschopnosti (a zde je v zásadě úplně jedno jestli je to z důvodu rizikového těhotenství, nebo z důvodu nějaké nemoci či úrazu), pak platí stejná pravidla. Během pracovní neschopnosti máte povinnost zdržovat se v místě, které je uvedeno ve vaší neschopence, a také dodržovat režim povolených vycházek.

Vycházky v době pracovní neschopnosti stanovuje váš lékař. Tomu zákon umožňuje povolit vycházky pouze v rozsahu maximálně 6 hodin denně v časovém rozmezí 7 – 19 hodin. Toto je určeno příslušným zákonem – zde konkrétně zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištěná, paragraf 56 – viz dále.