4 Hype

Na vycházky během neschopenky, nevzniká nárok automaticky. O povolení vycházek rozhoduje lékař. Ten přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu a k omezením, které z něj vyplývají.

V některých situacích jsou vycházky během neschopenky v podstatě vyloučeny. Může se jednat o situace, kdy máte například zlomenou nohu, a zatím pouze „nechodící“ sádru. Nebo při nějakém infekčním onemocnění, kdy máte nařízenou domácí karanténu.

V ostatních případech může ošetřující lékař povolit vycházky – ale pouze v takovém rozsahu, jak mu to dovoluje zákon:

  • Vycházky během neschopenky mohou být maximálně 6 hodin za den
  • Vycházky jsou možné pouze v době od 7:00 do 19:00
  • Vycházky platí i o víkendu

Jiné vycházky, než ty které umožňuje zákon, vám ale lékař napsat nemůže. Může dobu vycházek rozdělit, a napsat vám ji například od 7 – 10 a následně od 14 do 17 hodin, nebo i nějak jinak. Ve zvláštních případech, je možné povolit i neomezené vycházky.