4 Hype

Práci přesčas, může zaměstnavatel nařídit v rozsahu maximálně 8 hodin v jednom týdnu a maximálně 150 hodin za rok. Nad těchto 150 hodin, může zaměstnavatel nařizovat přesčasovou práci, pouze se souhlasem zaměstnance (musí být sjednána příslušná písemná dohoda) – viz paragraf 93, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.).

Práci přesčas, by měl zaměstnavatel vyhlašovat pouze z vážných provozních důvodů (což je ale poměrně dosti vágní a nejasná formulace).

Pravidla pro oznámení práce přesčas – jakou formou nebo jak dlouho dopředu, by to měl zaměstnavatel oznámit – není v zákoníku práce nijak definováno.

Obecně platí, že zaměstnavatel může nařídit práci přesčas, klidně i jen půl hodiny před koncem řádné směny. A pokud jsou dodrženy zákonné limity, pak zaměstnanec nemůže tuto práci přes čas odmítnout.