4 Hype

Ministerstvo financí, připravilo pro rok 2023, svoje vlastní „daňové milostivé léto“. To by se mělo vztahovat na dluhy, které řeší Finanční úřady a orgány Celní správy.

Daňové milostivé léto by se mělo vztahovat:

  • Na malé dluhy do 200 Kč, které vznikly do 30. září 2022 – zde bude stačit požádat o zrušení dluhu
  • Dluhy vzniklé do 30. září 2022 – bude stačit uhradit původní dluh (jistinu) a požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tedy všech penále, pokut, úroků nebo nákladů na vymáhání či exekuční řízení)
  • Dluhy nad 5 000 Kč bude možné splácet až ve 4 splátkách (během následujících 17 měsíců od 1. 7. 2023)
  • Na dluhy vzniklé po 30. 9. 2022, se možnost odpuštění nevztahuje

Podle odhadů ministerstva financí, by se „Daňové milostivé léto 2023“, mohlo týkat několika desítek tisíc lidí.

Zbavit se dluhů vůči finančnímu úřadu, může být velkou úlevou, protože většina těchto dluhů, spadá mezi přednostní exekuce, u kterých si může exekutor brát podstatně více peněz (na přednostní pohledávky se sráží 2/3 ze zbylé části mzdy (z toho co zbude po odečtení nezabavitelné částky)