5 Hype

Během zkušební doby, platí omezení pro zaměstnavatele, kdy nemůže ukončit (zrušit) pracovní poměr, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance (po 14 dnech už to během zkušební doby možné je).

Oznámení o ukončení pracovního poměru ve zkušební době (což je zřejmě jeden z těch papírů, co jste dostala), je platné k datu doručení – v oznámení může být specifikováno i budoucí datum.

Záleží tedy i na tom, jakou přesnou formu, má vaše ukončení pracovního poměru (zrušení pracovního poměru ve zkušební době x dohoda o ukončení pracovního poměru x výpověď).

Během pracovní neschopnosti, je nejprve nárok na náhradu mzdy za nemoc. Tuto nemocenskou platí zaměstnavatel. Náhrada mzdy za nemoc, je ve výši 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku (případně je to z pravděpodobného výdělku).