12 Hype

Během neschopenky (když je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným), není možné vykonávat práci v zaměstnání (pro které je vystavena neschopenka).

S nárokem na nemocenské dávky je spojeno několik omezení:

  • Musí být dodržovány vycházky (vycházky mohou být maximálně 6 hodin denně, od 7:00 do 19:00; mimo dobu vycházek musí být nemocná osoba doma, na adrese, kterou uvedla na začátku neschopenky)
  • Musí být dodržován léčebný režim (jedná se o pokyny lékaře a různá omezení, která vyplývají z aktuálního zdravotního stavu)
  • Nesmí být vykonávána pracovní činnost (nebo samostatně výdělečná činnost), na jejímž základě vznikla účast na nemocenském pojištění (a nárok na nemocenské dávky)

Během neschopenky, tedy není možné pracovat v zaměstnání, pro které je vystavena neschopenka. A to ani v době vycházek. Není možné tuto práci vykonávat ani z domu (na home-office).

Nesmí být ani vykonávána stejná nebo podobná pracovní činnost pro jiného zaměstnavatele (pokud zdravotní stav neumožňuje výkon nějakého typu práce pro jednoho zaměstnavatele, pak logicky není možné stejnou pracovní činnost vykonávat někde jinde).