3 Hype

Další pracovní neschopnost (neschopenka), může začít v podstatě kdykoliv, i jen krátce po skončení té předchozí. V praxi nastávají stavy, kdy na právě ukončenou neschopenku, navazuje další neschopenka (novou neschopenku, je případně možné vystavit až na 3 dny zpětně).

Při další neschopence, máte nárok na nemocenské dávky podle běžných podmínek. Prvních 14 dní je nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (60% z průměrného hrubého hodinového výdělku). Od 15 dne neschopenky, je nárok na nemocenské dávky (60 – 72% z redukovaného vyměřovacího základu).

Na nemocenské dávky, je nárok maximálně po dobu 380 dní. Z této maximální doby, se ale odečítají všechny předchozí pracovní neschopnosti, které spadají do období předcházejících 380 dní.