11 Hype

Od června 2023, se budou valorizovat důchody (letos již podruhé). Poprvé se penze zvyšovaly už na začátku roku (od ledna zvýšení o 5,1%). Druhá valorizace platí od června, kdy se důchody zvýší o 2,3% + 400 Kč (v průměru se zvýší o cca 750 Kč).

O zvýšení důchodu od června 2023, není potřeba nikde žádat. Nový (valorizovaný) důchod, vypočítá ČSSZ automaticky. Valorizace důchodů, se vztahuje i na důchody, o které bude teprve požádáno v průběhu roku 2023 (nový důchod v druhé polovině 2023, by se vypočítal se zohlednění obou letošních valorizací).

Poprvé se důchody zvyšovaly od začátku roku. Od ledna 2023, platí pravidelná valorizace, při které se zvýšila základní složka na 4 040 Kč (platí pro všechny důchody stejně), a současně se zvýšila i procentní složka o 5,1%.

Od ledna 2023, je také nárok na příplatek k důchodu za dítě (za děti). Jedná se o tzv. „výchovné“, kdy je nárok na příplatek 500 Kč za každé vychované dítě (maximálně 1500 Kč navíc pro jednoho důchodce).

Druhá valorizace důchodů od června 2023:

  • Základní složka důchodu se nemění (od 1. 1. 2023 je to 4 040 Kč, stejná pro všechny důchody)
  • Procentní složka důchodu se od června zvýší o 2,3% (pohyblivá část zvýšení)
  • Všechny důchody se od června zvýší o 400 Kč (pevná část zvýšení)