3 Hype

Abyste měla nárok na PPM (peněžitá pomoc v mateřství), pak musí být splněny dvě hlavní podmínky. Tou první podmínkou je, že v době zahájení mateřské dovolené, resp. v době kdy bystě měla začít dostávat PPM (tedy zpravidla 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu), musíte splňovat podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v délce alespoň 270 kalendářních dní. Vzhledem k vámi udávané době zaměstnání je tato podmínka bezproblémově splněna.

Druhou, neméně důležitou podmínkou je pak to, že v době zahájení PPM jste stále zaměstnána (účastník nemocenského pojištění), nebo alespoň v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení vašeho posledního zaměstnání.