3 Hype

Nejprve co se týká možnosti, aby měla vaše dcera trvalé bydliště v bytě, kde nyní skutečně bydlí. Pokud se jedná o byt, který užívá na základě platné nájemní smlouvy, pak by neměl být žádný problém, aby měla trvalé bydliště v tomto bytě.

Ke zřízení trvalého bydliště v bytě, který je užíván na základě nájemní smlouvy, není potřeba souhlas majitele. Stejně tak majitel bytu nemůže zakázat, aby měla v bytě trvalé bydliště. I kdyby nějaké takové ustanovení měla vaše dcera v nájemní smlouvě, pak je neplatné, protože odporuje aktuálně platným zákonům.

K vyřízení trvalého bydliště pak stačí zajít na městský úřad (pod který spadá daný byt), na oddělení evidence obyvatel, a zde doložit osobní doklady a platnou nájemní smlouvu. Nic dalšího není potřeba. Takže si vaše dcera může nechat zřídit trvalý pobyt tam.