9 Hype

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka, která slouží k úhradě nákladů spojených s bydlením. V souvislosti s bydlení existuje ještě jedna sociální dávka – doplatek na bydlení. Ta spadá mezi dávky hmotné nouze. Mají na ni nárok osoby ve hmotné nouzi, u kterých příspěvek na bydlení plně nepokrývá náklady na bydlení.

Na přídavky na bydlení můžete mít nárok, pokud bydlíte v nájmu, nebo máte družstevní byt nebo byt/dům v osobním vlastnictví, nebo pokud se jedná o podnájem celého bytu. Podmínkou už není, abyste zde měli trvalé bydliště – rozhoduje faktický stav, to kde skutečně bydlíte. Podmínkou je, abyste doložili náklady na bydlení za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). A také abyste doložili své příjmy (a všech společně posuzovaných osob).

Nárok na příspěvek na bydlení můžete mít, pokud máte v bytě platnou nájemní smlouvu (u podnájmu je nárok na příspěvek, pokud je to podnájem celého bytu), nebo pokud jste vlastníkem bytu (byt v osobním vlastnictví) nebo jste členem družstva (družstevní byt). Dříve bylo podmínkou i to, abyste v bytě měli trvalé bydliště, to už ale bylo zrušeno. Nyní je možné o příspěvek žádat tam, kde skutečně bydlíte.