9 Hype

Pokud jste byla těhotná již při ukončení pracovního poměru, pak po jeho skončení „běží“ ochranná doba. Pokud je následně začátek PPM, ještě během této ochranné doby, pak máte nárok na „mateřskou“ za stejných podmínek, jako byste byla stále zaměstnaná.

Ochranná doba po skončení zaměstnání (činnosti, ve které vznikala účast na nemocenském pojištění), je až 180 dní, pokud jste v tomto zaměstnání byla již těhotná.

Pokud ale poslední zaměstnání, kde bylo zahájeno těhotenství, trvalo méně než 180 dní, pak je i ochranná doba adekvátně kratší.

Začátek PPM, je v době 6 – 8 týdnů, před očekávaným termínem porodu. Konkrétní datum, si volíte sama (ve zmíněném intervalu), na základě konzultace s vaším lékařem.

Ochranná doba, se vztahuje k nemocenskému pojištění. Účast na nemocenském pojištění, vzniká během pracovního poměru. Začátek pojištění je v den zahájení práce, a účast na pojištění končí společně s ukončením pracovního poměru.