4 Hype

Pokud byste byla vedená na Úřadu práce, pak se u vás nedá hovořit o mateřské dovolené. Na mateřskou dovolenou, mohou mít nárok pouze zaměstnanci (nezaměstnaná nebo OSVČ, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nemají).

Mateřská dovolená, je pracovní volno, které svým zaměstnankyním, poskytuje zaměstnavatel, v souvislosti s porodem, a následnou péčí o dítě (28 nebo 37 týdnů).

Něco jiného, je peněžitá pomoc v mateřství (PPM), na kterou se zřejmě ptáte. Na PPM, můžete mít nárok i jako nezaměstnaná na Úřadu práce. Pouze ale za předpokladu, že začátek PPM (6 – 8 týdnů před porodem), bude ještě během ochranné doby.

Ochranná doba, může být až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (resp. od skončení poslední činnosti, ve které vznikala účast na nemocenském pojištění).

Pokud ale poslední zaměstnání (či podnikání, apod.), ve kterém jste již byla těhotná, trvalo kratší dobu, pak to může být i méně než 180 dní.