2 Hype

Pokud bydlíte v pronajatém bytě na základě nájemní smlouvy, tak pokud byste v bytě měla trvalé bydliště, mohla byste si případně požádat o příspěvek na bydlení. U něj je podmínkou právě to že se jedná o nájem (dokládáte platnou nájemní smlouvou), a to že má žadatel v bytě trvalé bydliště.

Píšete, že si majitelka nepřála, abyste v bytě měla trvalý pobyt. Podle aktuálně platných zákonů, vám ale majitel bytu nemůže zakázat zřízení trvalého bydliště. I kdyby takové ustanovení bylo v nájemní smlouvě, tak je z právní hlediska neplatné a nevymahatelné.