6 Hype

Příspěvek na bydlení je sociální dávka poskytována v rámci státní sociální podpory jako účelová dávka na úhradu nákladů spojených s bydlením. Zjednodušeně je možné říci, že ji dostávají ti, kdo mají vysoké náklady na bydlení a současně nízké příjmy.

Případný nárok na přídavky na bydlení není nijak limitován tím, zda jste studentka, zaměstnaná, důchodce, žena v domácnosti na mateřské/rodičovské nebo třeba nezaměstnaná. To při posuzování nároku na tuto sociální dávku nehraje žádnou roli. Rozhodující je to, zda jsou splněny požadované podmínky.

Abyste případně měla jako studentka nárok na příspěvek na bydlení, pak se musí jednat o byt/dům v osobním či družstevním vlastnictví, nebo právě byt užívaný na základě nájemní smlouvy. Druhou podmínkou je pak to, abyste měla v bytě trvalé bydliště. Což, jak píšete, byste měla splňovat.