1 Hype

Pokud správně chápu váš dotaz, tak nyní jste nezaměstnaná (pracovní poměr skončil na konci dubna 2017 – zde jen drobnosti, duben má pouze 30 dní, takže to zřejmě bylo k 30. 4. 2017), ale současně jste v pracovní neschopnosti (pravděpodobně z důvodu rizikového těhotenství?) a dostáváte nemocenské dávky. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že váš poslední pracovní poměr trval 303 kalendářních dní.

Abyste měla nárok na „mateřskou“ (tedy přesněji peněžitou pomoc v mateřství, PPM), pak musí být splněny dvě hlavní podmínky. První je ta, že v době zahájení PPM (což je 6 až 8 týdnů před porodem), splňujete podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Tím, že už jen toto vaše poslední zaměstnání trvalo 303 dní, je tato podmínka splněna.