2 Hype

Na příspěvek na bydlení, může mít nárok i student VŠ. Studium na vysoké škole, nepředstavuje samo o sobě nějaké omezení, pro nárok na tuto sociální dávku. Na příspěvek může být nárok, pokud jsou splněny všechny podmínky.

Při bydlení v nájmu, si o příspěvek může požádat ten, kdo má platnou nájemní smlouvu. Jakmile tedy budete mít uzavřenu nájemní smlouvu, pak bude tato podmínka splněna.

Dále je nutné doložit náklady na bydlení. Dokládá se zaplacený nájem, a případně i další platby (pokud nejsou placeny majiteli bytu, jako součást nájmu). Může se jednat o platby za elektřinu, plyn, nebo různé služby, apod.

Náklady na bydlení, se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí (průměr). Na příspěvek tedy nemusí být nárok ihned poté, co budete mít sepsanou nájemní smlouvu, ale až v následujícím kalendářním čtvrtletí.

Pro nárok na příspěvek na bydlení, jsou dále rozhodující příjmy. Posuzuje se výše průměrného čistého měsíčního příjmu, za všechny osoby, které v bytě bydlí (to, kde mají trvalé bydliště, nehraje roli).