4 Hype

Příspěvek na bydlení, je jednou z hlavních sociálních dávek, které je možné získat od státu. Na rozdíl od jiných sociálních dávek, na přídavky na bydlení mají nárok nejenom „chudé“ rodiny, ale i ty s vyššími příjmy.

Na příspěvek na bydlení, mají nárok nejenom rodiny, ale i důchodci, nezaměstnaní, nebo i studenti (na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole, atd.).

Na přídavky je nárok, pokud jsou náklady na bydlení (nájem, platby za energie nebo služby) vyšší, než 30% čistého příjmu.

V následujícím článku, se podíváme, jak je to s nárokem na příspěvek u studentů. Kdy mohou mít nárok na přídavky, jaké jsou podmínky, a kolik by mohli dostat.

Na příspěvek na bydlení, může mít nárok kdokoliv, kdo splní požadované podmínky. A v těchto podmínkách, není žádné explicitní omezení, že by na příspěvek nemohli mít nárok studenti. I student (na střední, vysoké, vyšší odborné nebo i na jiné škole), může mít nárok na příspěvek na bydlení.