Příspěvek na bydlení, je jednou z hlavních sociálních dávek, které je možné získat od státu. Na rozdíl od jiných sociálních dávek, na přídavky na bydlení mají nárok nejenom „chudé“ rodiny, ale i ty s vyššími příjmy. Na příspěvek na bydlení, mají nárok Zobrazit více →