11 Hype

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je minimální „odpracovaná“ doba. Musíte mít alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Jako „odpracovaná“ doba se započítává účast na důchodovém pojištění.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti, může vzniknout i na základě práce na dohodu o pracovní činnosti (DPP).

U DPP se odvádí pojištění – zdravotní a sociální (důchodové), v těch měsících, kdy je příjem nad 10 000 Kč. V takovém případě, se z výplaty za DPP, strhává sociální pojištění (6,5%), zdravotní pojištění (4,5%) a daň (15%). Další odvody platí i zaměstnavatel.

Pokud ale máte u DPP příjem do 10 000 Kč měsíčně (včetně), tak se platí jenom daň (15%) a odvody na pojištění se nestrhávají. Z pohledu nároku na podporu, se taková DPP (s příjmem do 10 tisíc) nepočítá jako „odpracovaná“ doba.

 Pokud by vám do období předchozích 24 měsíců (před tím, než byste šla na Úřad práce), spadalo alespoň 12 měsíců, kdy se vám z DPP strhávalo pojištění, pak by mohl být nárok i na podporu v nezaměstnanosti.