5 Hype

Je nutné rozlišovat mezi rodičovskou dovolenou a čerpáním rodičovského příspěvku. To jsou dvě různé věci, které jsou vzájemně poměrně nezávislé. Je tedy možné být na rodičovské dovolené a při tom nedostávat rodičovský příspěvek. Stejně tak je možné nebýt na rodičovské dovolené a čerpat rodičovský příspěvek (což je i váš případ).

Rodičovská dovolená je omluvené volno, doba nepřítomnosti v zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, omluvit vaši nepřítomnost v zaměstnání. A to maximálně do 3 roků dítěte. Viz paragraf 195, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 196 Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.