2 Hype

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti rozhodně nezaniká tím, že dítě dosáhne věku 18 roků. Tak to určitě není.

Zákon, podle kterého se řídí vyživovací povinnost (Občanský zákoník, zákon číslo 89/2012), o tom mluví hned v několika paragrafech. Například paragraf 859, kde se mluví o tom, že vyživovací povinnost není závislá na dosažení věku 18 roků

§ 859
Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.

Dalším podstatným paragrafem, podle kterého se řídí vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, je paragraf 911, kde se mluví o tom, že dítě (resp. nejenom dítě, ale kdokoliv, kdo má nárok na výživné) na něj má nárok až do doby, než je schopen se sám uživit.