7 Hype

Na nemocenské dávky, během pracovní neschopnosti, je nárok maximálně po dobu 380 dní, od začátku neschopenky. Tato základní podpůrčí doba nemocenské, může být případně prodloužena.

O prodloužení nároku na nemocenskou si budete muset požádat (viz žádost o prodlužení na webu ČSSZ). Prodlužuje se maximálně o 3 měsíce. Prodloužení je ale možné i opakovaně – maximálně ale o 350 dní.

Na prodloužení podpůrčí doby není nárok „automaticky“. Bude se tím zabývat posudkový lékař, který bude hodnotit zdravotní stav. Jednou z podmínek pro prodloužení podpůrčí doby nemocenského, je předpoklad, že u vás dojde v dohledné době k uzdravení (nabytí pracovní schopnosti – nemusí to být schopnost výkonu původní práce, ale i nějaké jiné).

Doba v pracovní neschopnosti (po skončení zaměstnání, kdy jste měla nárok na nemocenské dávky), se pro účely podpory v nezaměstnanosti, započítává jako „náhradní doba zaměstnání“.

Na podporu v nezaměstnanosti, tedy může být nárok i po skončení dlouhodobé neschopenky. Podpora pak ale vychází poměrně nízká.