3 Hype

Při nějaké nemoci nebo úrazu, může mít nárok na placenou neschopenku i podnikatel (OSVČ, živnostník). Zatímco ale zaměstnanci, mají nárok na nemocenskou během neschopenky téměř „automaticky“, u OSVČ to tak jednoduché není.

Aby měl podnikatel (OSVČ), nárok na nemocenskou během neschopenky, musí si platit nemocenské pojištění. A zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění, je pro živnostníky povinné, placení nemocenského pojištění je dobrovolné (a zřejmě i z toho důvodu si ho řada OSVČ neplatí).

Pokud si OSVČ neplatí nemocenské pojištění, pak logicky ani nemá nárok na nemocenské dávky. Pokud si nemocenské pojištění platí, pak může mít nárok na placenou neschopenku. Nemocenská ale zřejmě nebude příliš vysoká.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenská (během pracovní neschopnosti), pro OSVČ v roce 2023.

Zatímco u zaměstnanců se výpočet nemocenské odvíjí od jejich hrubé mzdy, u podnikatelů se vychází z vyměřovacího základu, a z toho jaké si platí nemocenské pojištění. Při určité míře zjednodušení, je tedy možné nemocenskou pro OSVČ vypočítat, na základě výše měsíční platby nemocenského pojištění.