5 Hype

Se začátkem nového roku, bývá spojena řada různých změn. Jedna z nich se týká i výpočtu nemocenské. Od 1. 1. 2023, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek od státu i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik dostanete od zaměstnavatele, za prvních 14 dní na neschopence, v roce 2023.

Zaměstnancům s hrubou mzdou okolo 40 tisíc korun hrubého, se v roce 2023, zvýší nemocenská o cca 120 Kč, za prvních 14 dní. U dalších, to může být i o více.

Výpočet „nemocenské“ (resp. náhrady mzdy za nemoc), se provádí na základě průměrného hrubého hodinového výdělku. Ten se určuje z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud jej neznáte, můžete do kalkulačky zadat svoji průměrnou hrubou hodinovou mzdu. Výsledek bude velmi podobný, tomu skutečnému.

Během prvních 14 dní, dostáváte od zaměstnavatele zaplaceny, pouze skutečně zameškané (neodpracované) hodiny. U běžné týdenní pracovní doby 40 hodin/týden, vám tak zaměstnavatel během prvních 14 dní, proplatí 80 hodin nemocenské.