4 Hype

Lidem, co jsou bez příjmu (nebo mají jen nízký příjem), nabízí stát pomocnou ruku v podobě sociálních dávek hmotné nouze. Na tyto dávky má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Těch je celá řada.

Hodnotí se mimo jiné to, jaké jsou vaše příjmy, jaká je vaše celková sociální a majetková situace, zda se snažíte o zlepšení své finanční situace. A mnoho dalších.

Mezi dávky hmotné nouze patří především:

  • Příspěvek na živobytí – opakovaná měsíční dávka, která zajišťuje alespoň nějaký minimální příjem těm, kdo jsou zcela bez prostředků. Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od toho, jaké je existenční a životní minimum
  • Doplatek na bydlení – opakovaná měsíční dávka, které je určena těm, kdo mají nárok na příspěvek na živobytí a dostávají i příspěvek na bydlení, ale přesto je to málo na zaplacení všech nákladů spojených s bydlením
  • Jednorázové dávky hmotné nouze – jedná se o mimořádnou nebo okamžitou pomoc v různých situacích – může se jednat o požár nebo povodeň, propuštění z vězení, úhrada nezbytného lékařského zákroku nebo nákup zdravotní pomůcky, pomoc když potřebujete novou pračku nebo jiné nezbytné vybavení domácnosti, pomoc při nákupu školních potřeb pro děti aj.
Jedná se o základní dávku pomoci ve hmotné nouzi, a je určena těm, kdo jsou zcela bez příjmu nebo mají jen velmi nízký příjem. Příspěvek na živobytí je vyplácen každý měsíc.  Jeho výše se odvíjí od toho, jaké je životní nebo existenční minimum. A také od toho, jestli máte nějak příjmy nebo zda máte nárok třeba na dietní stravování.