6 Hype

Příspěvek na péči, je sociální dávka, která je určená pro lidi s nějakým zdravotním omezením. Příspěvek je určen pro nemocné nebo nemohoucí osoby. Nebo pro ty, kdo jsou odkázáni na pomoc od druhých, při zvládání běžných každodenních činností.

Výše příspěvku na péči závisí na věku (pro osoby do 18 roků je zvýšený), a dále na stupni závislosti na pomoci. Jsou rozlišovány 4 stupně (I. – IV. stupeň), podle toho, kolik z běžných činností daná osoba sama nezvládá (minimum jsou 3).

Příspěvek na péči se vyřizuje na Úřadu práce (stejně jako i další sociální dávky). V roce 2024, by se měl příspěvek na péči zvyšovat. Ministerstvo práce a sociální věcí kromě zvýšení, plánuje novou sociální dávku – doplatek k příspěvku na péči.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na příspěvek na péči, a kolik byste mohli dostat v roce 2024. Informace k možnému zvýšení příspěvku v roce 2024, jsou uvedeny níže.

Pro výpočet příspěvku je rozhodující věk, a dále počet omezení, se kterými se v běžném životě potýkáte (na příspěvek je nárok, pokud nezvládáte alespoň 3 základní životní potřeby).