3 Hype

Na příspěvek na péči mohou mít nárok všechny osoby, které z důvodu svého zdravotního stavu, potřebují pomoc (péči jiné osoby).

Typickým příjemcem příspěvku na péči, můžete být například osoba, se zdravotním postižením. Nebo to může být například i nemohoucí babička, nebo dědeček, který se o sebe již nedokáže postarat sám v plném rozsahu.

Lidé se někdy pletou v tom, komu je určen příspěvek na péči. Domnívají se, že tato dávka je určena těm, kdo poskytují pomoc nemohoucím osobám (tzv. pečující osoby).

Nárok na tuto dávku, a tedy jejím příjemcem je ale ten, kdo péči potřebuje. A tato osoba následně rozhoduje, jak použít příspěvek na péči (jestli jej použije na zjištění péče v rámci rodiny – podělí se o něj s pečující osobou, nebo příspěvek použije na financování péče od nějaké externí/profesionální služby – viz dále).

U příspěvku na péči, se posuzuje aktuální stav osoby, která vyžaduje péči. Není to čistě jenom o aktuálním zdravotním stavu, ale posuzuje se celková schopnost se o sebe postarat (stravování, oblékání, mobilita, hygiena, schopnost orientace a komunikace, péče o domáckost, atd.).

Podle toho, kolik schopností daná osoba má (nebo spíše nemá), se rozlišují 4 stupně „závislosti na péči“:

  • Stupeň I. (lehká závislost) = neschopnost zvládat 3 základní životní potřeby
  • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = neschopnost zvládat 4 – 5 základních životních potřeb
  • Stupeň III. (těžká závislost) = neschopnost zvládat 6 – 7 základních životních potřeb
  • Stupeň IV. (úplná závislosti) = neschopnost zvládat 8 – 9 základních životních potřeb

Od stupně závislosti na pomoci jiné osoby, se pak odvíjí i výše příspěvku (viz dále – roli hraje i věk).