5 Hype

Pokud jste byl zaměstnaný 1,5 roků a ukončujete pracovní poměr dohodou, pak byste měl mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Měla by u vás být splněna „minimální odpracovaná doba“ (12 měsíců za poslední dva roky), což je jedna z podmínek pro nárok na podporu od Úřadu práce.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, bude záviset na tom, kolik byl váš průměrný čistý měsíční výdělek v ukončeném zaměstnání. A také bude záležet na důvodech, proč byl ukončen pracovní poměr.

Pokud je ukončen pracovní poměr dohodou z důvodů uvedených zákoníku práce v paragrafu 52 (nadbytečnost, organizační důvody, zdravotní důvody, atd.), nebo pokud je ukončeno zaměstnání dohodou na základě některého vážného důvodu, uvedeného v paragrafu 5, odstavec c, v zákoně o zaměstnanosti, pak je nárok na plnou výši podpory.

Podpora je první dva měsíce 65%, další dva měsíce je to 50% a nakonec je to zbytek doby 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku. Na podporu je nárok 5 až 11 měsíců, podle věku.