3 Hype

Pokud má někdo jen nízký příjem, nebo je dokonce bez příjmu, pak může mít nárok na sociální dávky. Jednou ze sociálních dávek je i příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima).

Lidé, kteří jsou ve hmotné nouzi (jejich příjem je nižší než životní nebo existenční minimum), mohou mít nárok na příspěvek, aby jim po zaplacení nákladů na bydlení, zůstalo alespoň životní minimum (resp. částka na živobytí).

Příspěvek na živobytí (životní minimum), je určen na zaplacení základních výdajů – za jídlo, hygienické potřeby nebo oblečení. Zaplacení výdajů spojených s bydlení, řeší jiné sociální dávky (příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení).

Výpočet příspěvku na živobytí je složitější. Vychází se z toho, kolik je životní nebo existenční minimum. Ve většině případů, je nárok právě na životní minimum. Pouze v některých případech, je nárok „jenom“ na existenční minimum (které je nižší).

Na existenční minimum, mají nárok ti, kdo jsou ve hmotné nouzi (a pobírají příspěvek od Úřadu práce) již déle než 6 měsíců (a nevykonávají určitou činnost – výdělečná činnost, evidence na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, veřejně prospěšné práce, apod.).

Pouze na existenční minimum je nárok i v případě, že dotyčná osoba dluží na alimentech (více než trojnásobek běžné měsíční částky). Nebo u těch, kdo jsou po celý měsíc hospitalizováni v nemocnici.