3 Hype

V zákoně o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), který stanovuje podmínky pro nárok na ošetřovné, se přímo uvádí:

§ 39 Podmínky nároku na ošetřovné

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,

Mezi nepředvídatelné události tedy může patřit i stávka učitelů. Ta je sice oznámena nějakou dobu předem, ale rozhodně se nedá brát jako něco „standardního“ a „očekávatelného“.

Pro nárok na ošetřovné během stávky učitelů ve školách nebo školkách, ale bude podstatné, zda bude uzavřená celá škola. Záleží to na konkrétní škole nebo školce.

Někde mohou stávku pojmout i jenom tak, že nebude probíhat výuka podle běžného rozvrhu, ale pro děti bude náhradní program. Nebo bude otevřená alespoň družina pro nejmenší děti.