7 Hype

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo (viz zde), že se podařilo najít shodu ohledně zvýšení příspěvku na péči. Ke zvýšení příspěvku, ale dojde až od poloviny roku 2024.

Ministerstvo současně plánuje nový doplatek k příspěvku na péči. A údajně by měl být nastaven i mechanismus pravidelného zvyšování (valorizace) této sociální dávky.

O možném zvýšení příspěvku na péči, se jedná již více než rok. Původně se měl příspěvek zvyšovat už od července 2023. S tím ale nesouhlasilo mimo jiné ministerstvo financí.

Následně se mluvilo o tom, že by ke zvýšení došlo nejpozději od začátku roku 2024. A podle aktuálních informací, se příspěvek na péči zvýší až od poloviny roku 2024 (zřejmě od 1. července 2024).

K tomu, o kolik by se měl zvýšit příspěvek na péči v roce 2024, se Ministerstvo práce a sociálních věcí nijak nevyjádřilo. Oznámilo pouze nalezení shody ohledně samotného zvýšení.