6 Hype

V případě, že byla výpověď dána ze strany zaměstnavatele a výpovědní doba by měla skončit v průběhu pracovní neschopnosti, pak se výpovědní doba zastaví.

Po dobu vaší pracovní neschopnosti by byla výpovědní doba přerušena, a pokračovala by dále, až po skončení neschopenky.

Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 53:

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Takže pokud nastoupíte do pracovní neschopnosti před koncem měsíce, kdy vám má uplynout výpovědí doba, a pokud zaměstnavateli nesdělíte, že na prodloužení pracovního poměru netrváte, pak se pracovní poměr neukončí, ale bude pokračovat dále.