6 Hype

To že byl pracovní poměr ukončen dohodou má vliv jen na posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti – resp. na to jak vysoká je vaše podpora v nezaměstnanosti. Pokud je totiž ukončen pracovní poměr dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak máte o něco málo nižší podporu v nezaměstnanosti.

To, jak byl ukončen pracovní poměr, ale nemá žádný vliv na posuzování nároku na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). Ani na výpočet výše PPM.

O tom, jestli budete mít nárok na „mateřskou“ (PPM) rozhoduje, jestli jsou splněny podmínky. Tedy minimální doba účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky před zahájením PPM. Tuto podmínku splňujete.

Druhou podmínkou je pak to, abyste po skončení zaměstnání byla v ochranné lhůtě. Ta je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (ve kterém bylo zahájeno těhotenství) – viz paragraf 15, odstavec 2, zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění.