9 Hype

Na kompenzační bonus můžete mít nárok i jako starobní nebo invalidní důchodce. To, že pobíráte důchod, nemusí ničemu vadit. Podstatné je, aby byly splněny příslušné podmínky.

Mezi hlavní podmínky patří to, že příjem z podnikání být musí ve srovnávacím nebo případně rozhodném období, vaším převažujícím zdrojem příjmu. Příjmy se posuzují podle paragraf 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Jedná se tedy o příjmy:

  • Ze závislé činnosti (například příjem ze zaměstnání apod.)
  • Ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání)
  • Z nájmu

Důchod, který dostáváte, nepatří mezi příjmy, které by se pro nárok na kompenzační bonus posuzovaly. Tj. jako byste ho vůbec neměla.

Další podmínkou, pro nárok na kompenzační bonus je to, že vaše podnikání bylo „významně dotčeno“. To se prokazuje tak, že příjem za předchozí měsíc byl nižší, než průměrná výše příjmu ve srovnávacím období.