7 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, pokud máte v posledních 2 letech, účast na důchodovém pojištění v rozsahu alespoň 12 měsíců.

Jako doba účasti na důchodovém pojištění se může počítat i „náhradní doba zaměstnání“ (náhradní doba důchodového pojištění), což je například i doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání.

Pokud vám pracovní poměr skončil 14. 12. 2019 a vy jste následně byla více než 1 rok (o pár dní) v pracovní neschopnosti, tak vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale jen díky započítání náhradní doby – pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání.

V takovém případě se podpora v nezaměstnanosti počítá na základě průměrné mzdy v národním hospodářství.

Pokud jste si o podporu v nezaměstnanosti žádala v roce 2020, tak se při stanovení výše podpory vycházelo ze sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 346/2019 Sb., kde je tato částka stanovena 33429 Kč.