3 Hype

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď a nemusí uvádět žádný důvod, pro zaměstnavatele je podobné ukončení pracovního poměru bez důvodu možné jenom během zkušební doby.

Jinak je možné dostat „padáka“ jen na základě nějakého konkrétního důvodu, který je uveden v zákoníku práce.

Tedy pouze výpověď podle paragrafu 52, odstavec a), b) a c) (organizační důvody, nadbytečnost, apod.) Nebo případně odstavec d) a e)e (zdravotní důvody).

Novela zákoníku práce, by měla umožnit „výpověď bez důvodu“ i ze strany zaměstnavatele. Ale určitě by to nebyla „okamžitá výpověď bez důvodu“.

Pro výpověď bez uvedení důvodu, by platily standardní podmínky = výpovědní doba + odstupné. A odstupné by se zvýšilo.