5 Hype

Nárok na odstupné vzniká, pokud zaměstnanec dostane výpověď od zaměstnavatele, podle důvodů uvedených v zákoníku práce, v paragrafu 52, písmeno a) až c). Jedná se o situace, kdy dochází k rušení zaměstnavatele nebo jeho části, nebo jeho přemístění. Nebo to jsou tzv. „organizační důvody“ – výpověď pro nadbytečnost.

Na odstupné je nárok nejenom při výpovědi, ale i když je pracovní poměr ukončen dohodou, z výše uvedených důvodů.

Minimální zákonné odstupné, je ve výši 1 až 3 násobky průměrného výdělku (podle délky zaměstnání). Můžete případně dostat i vyšší odstupné (nad rámec zákonného odstupného), pokud si to se zaměstnavatelem dohodnete.

Specifickým případem, je pak nárok na odstupné při ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů, které jsou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pak je nárok na zvýšené odstupné (12 násobků měsíčního výdělku).