3 Hype

Při ukončení zaměstnání výpovědí (nebo i dohodou), může být nárok na odstupné v případech, které určuje zákoník práce (na odstupném se pochopitelně můžete domluvit se zaměstnavatelem i jinak, zde budu psát jen o zákonném nároku).

Důvody pro ukončení zaměstnání (výpověď či dohoda), při kterých je nárok na odstupné, jsou uvedeny v zákoníku práce – viz paragraf 67.

Jedná se především o organizační důvody a nadbytečnost zaměstnance (nebo situace, kdy se ruší firma, či její část). Pak je v závislosti na odpracované době nárok na odstupné ve výši 1 až 3 násobky průměrného měsíčního výdělku.

Něco jiného, je pak výpověď ze zdravotních důvodů.

Zde záleží na tom, jestli je výpověď dána kvůli nějakému pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud je to takový případ (výpověď podle paragrafu 52, písmeno d)), pak je nárok na odstupné. A odstupné je dokonce ve výši 12 násobků průměrného měsíčního výdělku.