4 Hype

Občanský soudní řád připouští hned několik různých důvodů pro zastavení exekuce. Když pomineme úmrtí povinného (dlužníka), tak je i několik dalších důvodů, pro které může být exekuce zastavena. Návrh na zastavení exekuce pak může podat i sám dlužník. Pokud je podaný návrh formálně správný, pak se jím exekutor musí zabývat. Pokud je to v návrhu požadováno, tak při zamítnutí návrhu na zastavení exekuce, může byt celá věc postoupena k exekučnímu soudu.

Návrh na zastavení exekuce je možné podat jen na základě nějakého objektivního důvodu. Návrh na zastavení exekuce v zásadě není možné podávat proto, že nesouhlasíte třeba s výší dluhu nebo s jeho oprávněností. To je nutné řešit ve vztahu k soudu, který vydal příslušné rozhodnutí na základě kterého je vedena exekuce.